Vi på Yara är en del av ett globalt nätverk som samarbetar för att på ett lönsamt och ansvarsfullt  sätt lösa några av världens viktigaste utmaningar - resursknapphet, osäker livsmedelsförsörjning och miljöförändringar.

Sales Manager Odor and H2S Solutions

Om vår organisation

Vi på Yara anser att alla har rätt till ren luft. Under över 20 år har vi tagit fram lösningar för att eliminera dålig lukt och H2S (svavelväte) runt om i världen.

Vi erbjuder en stor variation av produkter och tjänster för att identifiera, förebygga och ta bort dålig lukt och H2S. I samarbete med våra kunder och partners lokaliserar vi källan till problemet och därefter tar vi fram och levererar en fungerande produkt och tar fullt ansvar för hela processen, allt från projektering och installation till service och underhåll.

Vi arbetar för:

 • Ren luft. En hälsosam och bra miljö genom att eliminera dålig lukt på och runt om en arbetsplats.
 • Säker miljö. Reducera hälsorisker till de anställda och omkringboende genom att ta bort spridning av giftiga gaser.
 • Att förlänga livslängden på utrustning. Förebygga slitage av infrastruktur och utrustning av korrosion p.g.a. H2S.

Yara Odor och H2S Solutions håller på att genomgå en snabb tillväxtstrategi och siktar mot att förändra marknaden med vår innovativa och utökade “Full Service-koncept” som fungerar som komplement till våra världsledande lösningar av förebyggande av eliminering av lukt och H2S.

För att stödja och kunna genomföra denna tillväxtstrategi letar vi nu efter en kunnig Sales Manager/Teknisk Säljare inom området Odor and H2S Solutions för region Väst. Som Sales Manager kommer du att vara verksam inom hela i västra Sverige och ansvara för försäljningen, rådgivning och leverans/installation av våra Odor och H2S produkter hos våra kunder.

Du kommer att bli en del av ett dynamiskt och snabbväxande team utspridda i Norden och vara del av Yara globala Odor and H2S Solutions team som består av ~50 personer runt om i världen.

Som Sales Manager kommer du att rapportera till Head of Sales, Odor & H2S Solutions SE placerad i Malmö.

Ditt ansvar

 • Säljansvar för Odor and H2S solutions i region Väst, inklusive uppföljning av leads och försäljning av nya projekt för att öka lönsamhet och volymer av dessa produkter
 • Aktivt söka nya affärsmöjligheter hos både befintliga och nya kunder
 • Tillsammans med kunden identifiera källan till problemen och därefter rekommendera optimalt lösningsförslag.
 • Uppföljning av genomförda projekt tillsammans mer serviceavdelningen för att öka eftermarknadsförsäljning
 • Vid mindre ”case” driva projekt från projektering till installation, medan i större projekt arbeta tillsammans med tekniskt säljstöd ta fram material och offerter för kostandseffektiva och effektiva luftreningsutrustning

Dina kvalifikationer

 • Teknisk utbildning på högskole-/universitetsnivå
 • Tidigare erfarenhet av utvärdering och analys av kundbehov och teknisk försäljning
 • Tidigare erfarenhet av avloppsvattenhantering, avfallshantering, luktbekämpning samt affärsingenjörskap är starkt meriterande
 • Erfarenhet av projektledning och problemlösning
 • Förmåga att kommunicera på alla nivåer
 • Självständig och resultatfokuserad
 • Flytande i svenska och engelska skriftligen och muntligen
 • God samarbetsförmåga och förmåga att motivera sina medarbetare
 • Grundläggande kunskap om kontraktshantering/juridik
 • Vilja och möjlighet att resa, främst inom regionen men även norden och emellanåt globalt